Dienst Dorpskerk 12 september

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De ochtenddienst wordt geleid door ds. H. van Ark (Wapenveld).

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst. Het thema is ‘Zingen met een groot koor’. Dit thema is gekozen omdat we in de dienst Hebreeën 11 zullen lezen. Hier somt de schrijver een grote rij oudtestamentische gelovigen op die als bemoedigend voorbeeld dienen voor onze weg in het geloof. Met andere woorden: wij zingen ons geloofslied niet alleen, maar met een groot koor van mensen door de eeuwen heen. 

Heel letterlijk zullen we voor de zangdiensten nog even geen grote koren uitnodigen. Dat heeft met de coronasituatie te maken. We hopen dat dit te zijner tijd weer mogelijk zal zijn. We willen nu de zangdienst invullen door samen te zien. Daarom nodigen we iedereen uit, jong en oud, om mee te komen zingen. 

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 12 september diaconie
– 12 september in onze gemeente
– 12 september uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Compassion.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.