Dienst Dorpskerk 12 maart

Ochtenddienst:  

Zondag 12 maart is de 3e Lijdens-zondag. Voorganger in deze dienst is ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers. Deze dienst is een zangdienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 12 maart diaconie
– 12 maart werk in onze gemeente
– 12 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.