Dienst Dorpskerk 12 juli

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen alleen familieleden van de dopelingen deelnemen, aangevuld met enkele familieleden van de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst.

Ochtenddienst:

Zondag 12 juli zal ds. van Duijvenboden uit Apeldoorn voorgaan in een doopdienst.

Avonddienst:

Op zondagavond zal ds. Theunisse in de diensten op een ‘Brondienst-achtige’ manier Openbaring gaan lezen. Elke week 1 of 2 hoofdstukken. In elk geval zolang de coronamaatregelen duren.
Deze dienst zal gaan over Openb. 21:9-22:5. Heb je vragen bij dit hoofdstuk? Mail ze naar ds. Theunisse!

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 12 juli collecte diaconie
– 12 juli collecte werk in onze gemeente
– 12 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Onderhoud kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.