Dienst Dorpskerk 12 december

Ochtenddienst:

In de morgendienst zullen we voorbede doen voor alle broers en zussen in de gemeente die langdurig met hun gezondheid te kampen hebben. We merken intussen allemaal wat het met ons doet nu we ruim anderhalf jaar met coronabeperkingen te maken hebben. Daar hoef je het niet eens zelf voor gehad te hebben. Beperkingen in vrijheid, onzekerheid over de toekomst, teleurstellingen als er toch weer nieuwe beperkingen nodig zijn, enzovoort. Naast alle nare kanten die hieraan zitten, geeft het ons aan de andere kant gelegenheid – juist door de moeite die het geeft! – ons een klein beetje in te leven in die ander die misschien al 20 of 30 jaar tobt met ziekte of zorgen en die misschien weet dat dit zijn of haar gehele aardse leven zal blijven. Laat het ons dichter aan elkaar en samen dichter aan de Heer verbinden, met gebed om Zijn ontferming. En met hoop op Zijn belofte van eeuwig heil! 

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst. Ds. Lammers zal deze dienst leiden.  De dienst is digitaal te volgen is via kerkdienstgemist.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 12 december diaconie
– 12 december in onze gemeente
– 12 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Moldavië, Kerk in Actie.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Corona-maatregelen

1) Avonddienst is alleen digitaal mee te maken.
2) Kerkgang na aanmelding

Sinds kort hoeft u zich voor de morgendienst alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

3) Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.