Dienst Dorpskerk 11 september

Ochtenddienst:  

In de morgendienst staat onze afscheidsdienst gepland. Het is een dienst die ik met gemengde gevoelens dichterbij zie komen: een gevoel van dankbaarheid voor het vele goede van de afgelopen jaren, maar ook wel een gevoel van verdriet over het naderend afscheid. We kijken in elk geval uit naar een goede dienst, waarin de Heer geëerd wordt en we bij het afscheid als gemeente en predikantsgezin gesterkt worden in het geloof in Hem. We hopen velen van de gemeente en het dorp te ontmoeten. 

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst waarin het Veluws mannenensemble onder leiding van Wilbert Margre haar medewerking zal verlenen. Dhr. Marc van den Broek zal als gastvoorganger de dienst leiden. Marc is geen onbekende in Beekbergen. Het belooft een bijzonder mooie dienst te worden. Iedereen van harte welkom om mee te zingen in deze zangdienst.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 11 september diaconie
– 11 september werk in onze gemeente
– 11 september uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Compassion.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.