Dienst Dorpskerk 11 oktober

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De morgendienst zou een dienst-van-kerk-en-school zijn. Dit is in verband met corona uitgesteld naar het voorjaar van 2021. De morgendienst staat nu in het teken van de ambtsdragersverkiezingen.

Avonddienst:

De avonddienst van deze tweede zondag van de maand willen we het zangdienstkarakter weer oppakken. Ds. Theunisse zal de dienst met Hans Jansen invullen. U kunt thuis luisteren en meezingen.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 11 oktober collecte diaconie
– 11 oktober collecte werk in onze gemeente
– 11 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het werelddiaconaat, met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.