Dienst Dorpskerk 11 juli

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De ochtenddienst is een jeugddienst en wordt geleid door ds. A. Theunisse. Deze dienst is er weer kindernevendienst. De leiding en de kinderen zullen het seizoen met elkaar afsluiten en als er kinderen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, zullen zij afscheid nemen van de kindernevendienst.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst waarin Ds. A. Theunisse zal voorgaan. Ans Blauwendraad uit Barneveld en Katinke van Gelder zullen met hun zang meewerken aan deze dienst. Jaap Ouwehand zal het orgel bespelen en Linda Buitenhuis de dwarsfluit. Aan een thema met bijpassende liederen wordt nog gewerkt.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 11 juli collecte diaconie
– 11 juli in onze gemeente
– 11 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.