Dienst Dorpskerk 11 december

Ochtenddienst:  

Zondag 11 december is het de 3e adventszondag. Voorganger in deze dienst is ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. K. Hazeleger uit Westerhaar.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 11 december diaconie
– 11 december werk in onze gemeente
– 11 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd een diaconaal doel (De Noodpot Gambia).

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.