Dienst Dorpskerk 10 oktober

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst zal D.V. de heilige doop bediend worden aan Kornelis Steven Abraham (Arnoud) Fikse. Arnoud is de zoon van Niels en Katinka en zusje van Marit en Else (Cornelis Hendrixstraat 90; 7371 AV Loenen).  

Jezus heeft Zijn leerlingen erop uitgezonden om ook andere mensen tot leerling van Jezus te maken, met de belofte dat Hij daar Zelf bij aanwezig zal zijn (Matt. 28:16-20). Dit is het tweede aspect van ‘gezonden zijn’ waar we met elkaar over willen spreken vanuit het Focustraject: leerlingen zijn en leerlingen maken (blok 6, gespreksthema 2). 

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst. Aan het begin van de zomer zijn we in aanvulling op onze vertrouwde liedbundels ook het Nieuwe Liedboek gaan gebruiken in de erediensten. In dit Nieuwe Liedboek staan oude en nieuwe liederen. Ook zijn er nieuwe liederen op oude, bekende melodieën. Afgelopen maanden hebben we al een aantal erg mooie liederen ervan gezongen. In deze zangdienst willen we uit het Nieuwe Liedboek zingen om er zodoende iets meer vertrouwd mee te raken. Hoewel de liederen zoals gewoonlijk op de beamer getoond worden, is het deze keer aan te bevelen het liedboek mee naar de kerk te nemen, als je er één in bezit hebt. Het thema van de dienst is ontleend aan de openingstekst van dit Nieuwe Liedboek: ‘Het is goed de Heer te loven’ – Psalm 92:2. 

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 10 oktober diaconie
– 10 oktober in onze gemeente
– 10 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.