Dienst Dorpskerk 10 maart

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgendienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Avonddienst:

In de jaarlijkse biddagdienst willen we onze noden bij God brengen en bidden om Zijn zegen. Wat zijn we als mensen van de 21e eeuw in het afgelopen jaar geconfronteerd met onze afhankelijkheid. We willen samen bidden om Gods bijstand in deze tijd, om een goede werking en verdeling (!) van het vaccin en dat we bevrijd zullen worden van de nare impact van het coronavirus op de wereld. Ook zullen we in de dienst op een creatieve manier langs verschillende plekken in Beekbergen en Lieren “wandelen” om vandaar inspiratie op te doen voor onze gebeden.

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 10 maart collecte diaconie
– 10 maart in onze gemeente
– 10 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Heifer.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.