Dienst Dorpskerk 10 juli

Ochtenddienst:      

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

De avonddienst zal een zangdienst zijn.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 10 juli diaconie
– 10 juli werk in onze gemeente
– 10 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor onderhoud kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.