Dienst Dorpskerk 10 januari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

In de morgendienst was de (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers gepland. Dit is verplaatst naar zondag 7 februari. In de morgendienst zal ds. Theunisse voorgaan.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst en zal worden geleid door ds. Lammers.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 10 januari collecte diaconie
– 10 januari in onze gemeente
– 10 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Adoptieprogramma Deelgenoten GZB.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.