Dienst Dorpskerk 10 april

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de eredienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu de diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Avonddienst:

Op vrijdagavond zal ds. Theunisse voorgaan. Het thema is: Jezus geeft zichzelf voor ons (Luk. 23:33-43), gerelateerd aan het Focusgespreksthema 5 van blok 1.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 10 april collecte diaconie
– 10 april collecte werk in onze gemeente
– 10 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Pastoraat.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen en terugkijken via kerkdienstgemist.nl.