Dienst Dorpskerk 10 april

Ochtenddienst: 

In de morgendienst zal Boas Micha Alexander Polinder gedoopt worden, zoon van Remko en Sharon Polinder-Van der Kolk (Linie 583, 7325 Apeldoorn). Het machtige en heerlijke stempel van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt gezet op een mensenleven. Omdat de coronabeperkingen zijn opgeheven zal na afloop van de dienst weer gelegenheid zijn om in het koor van de kerk de doopouders te feliciteren en Gods zegen te wensen, al blijft het advies nog wel om dit zonder handdruk te doen. Wat mooi om ook in deze gebruiken onze gezamenlijke verbondenheid in het geloof tot uitdrukking te brengen. De doop is immers niet een ‘familiefeestje’, maar een inlijving in Christus en in Zijn lichaam, dat is de kerkelijke gemeente. 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst. Deze zal worden geleid door ds. Lammers. Zingend gaan we op weg naar Pasen.   

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 10 april diaconie
– 10 april werk in onze gemeente
– 10 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerk in actie 40 dagen tijd.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.