DIENST DORPSKERK 1 NOVEMBER

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Zondag 25 oktober zal ds. A. Theunisse voorgaan in de morgendienst.

‘In de zondagse dienst word ik toegerust voor mijn leven als christen in de week. Ik ontvang inzichten vanuit de Bijbel, bemoediging vanuit de liederen en steun door het gebed.’

Zo zal het misschien niet elke zondag zijn voor je, maar het is wel mooi als dat van tijd tot tijd je ervaring is.

We lezen in deze dienst de hele praktische aanwijzingen die Paulus aan de christenen in Kolosse geeft (Kol. 3:22 – 4:9). Het thema is: ‘Toerusting in de gemeente voor buiten’. Het is het derde gespreksthema van Focus blok 3: Jezus in jouw wereld

Avonddienst:

Zondag 1 november zal ds. A. Theunisse voorgaan in de avonddienst. Dit zal een brondienst zijn.

Kindernevendienst:

In de morgendienst is er geen kindernevendienst in Het Hoogepad.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 1 november collecte diaconie
– 1 november collecte werk in onze gemeente
– 1 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor zendingswerk.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.