Dienst Dorpskerk 1 mei

Ochtenddienst:  

Liefde en echtheid kenmerken de christelijke gemeente, als het goed is. De echtheid zorgt ook voor betrouwbaarheid: de ander weet wat hij aan je heeft. Maar het kan ook spannend worden. Bijvoorbeeld wanneer je als christenen op sommige punten ‘echt’ anders denkt dan de omringende cultuur. Het vraagt dan moed om je ‘echtheid’ te bewaren. Standvastigheid. Dat is een goede eigenschap die onmisbaar is voor het geloof. Maar wanneer wordt standvastigheid starheid? Kan het ook gaan botsen met de liefde van Christus? Hoe onderscheid je waar het op aankomt? 

Deze vragen, uit het leven gegrepen, komen aan de orde als we in deze dienst blok 4 van het focustraject herhalen: de gemeente van Jezus

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. L.J. Versteeg uit Epe.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 1 mei diaconie
– 1 mei werk in onze gemeente
– 1 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het evangelisatiewerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.