De avondmaalscollecte van 7 november

Meer informatie over het doel van deze collecte vindt u in de kerkbladen van september en oktober jl. en samengevat in een Open Doors elders op de website.  

Open Doorsdag – 6 nov. 

             Ook via livestream 

De vastberadenheid van Open Doors om naast vervolgde broers en zussen te staan is door de beperkingen tijdens de pandemie niet veranderd. Onder het thema Nu is de tijd wordt op 6 november as. de volgende Open Doorsdag gehouden in Barneveld. 

Dit keer in een nieuw jasje; 

De locatie is Barneveld; 

Dit keer geen dagvullend programma; er valt te kiezen uit een livestream, een middag- of  avondprogramma. 

Zie voor aanmelding en tickets de website www. opendoors.nl 

We hopen dat u wilt overwegen, deel te nemen aan wat geboden wordt. 

Voor het eerst of opnieuw….maar vooral vanuit het oogpunt  dat Gods wereldwijde werk doorgaat… en wij daarbij betrokken kunnen zijn.