Confessionele Kring Apeldoorn

Uitnodiging

Bijeenkomst van de confessionele Kring Apeldoorn.

Levensverhaal van Rasak Avakthi, v.m. lijfwacht Saddam Hoessein.
Een getuigenis ter bemoediging en aansporing voor westerse christenen.

Datum:             D.V. woensdag 23 september 2020

Plaats:              Dorpskerk Vaassen Marktplein 7

Aanvangstijd:  19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst.

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten.

Er gelden gebruikelijke coronamaatregelen. Reservering vooraf is noodzakelijk.

Eerst dienaar van Saddam, nu dienaar van Christus

Hij diende in het leger van Saddam, zat in de gevangenis van Saddam, vocht tegen Saddam, overwoog zelfs om ‘Satan Hussein’ – zoals hij hem vaak noemt – te vermoorden. ,,Ik stond naast hem, ik had de kans, maar de Here heeft me ervoor bewaard.” Rasak Avakthi vluchtte in 1990 vanuit Iran naar Nederland, waar hij tot geloof kwam. Zijn lichaam is gebroken door de mishandelingen onder het bewind van de Iraakse dictator. Nu is hij evangelist. 

Rasak Avakthi werd geboren in de omgeving van de stad Kirkuk, in het noorden van Irak. Hij behoort tot de Koerdische bevolkingsgroep. Al op zeer jonge leeftijd verhuisde hij met z’n ouders naar Bagdad. Van het gezin, dat zeventien kinderen telde, zijn naast Rasak alleen nog een broer en twee zussen in leven. Door de slechte medische voorzieningen overleden de andere kinderen al op jonge leeftijd. 

In 1972 – hij was zeventien jaar – kwam Rasak in het leger van Saddam Hussein. Na de legeropleiding schopte hij het tot commandant. Zijn Koerdische afkomst was onbekend, er werd in ieder geval niet over gesproken. “Ik werd gestationeerd in het noorden van Irak, om bij de grens met Syrië en Turkije een militaire vliegbasis te bewaken. We kregen bericht dat Saddam Hussein een bezoek aan onze basis zou brengen; dat was in 1977. Toen hij op bezoek kwam op onze basis, kwamen hij en z’n gevolg met tal van helikopters aanvliegen. Ik voelde geen vijandschap, maar ik haatte hem wel. Saddam Hussein was zeer hoogmoedig. Toen hij naast mij stond, dacht ik – met de Kalashnikov in mijn hand: ‘Zal ik hem vermoorden?’ Ik wist dat veel militairen erover dachten om hem dood te schieten. Maar de Here heeft mij ervoor bewaard.” 

Nog in de week van het bezoek – eind 1977 – werd Avakthi opgepakt en in de gevangenis gezet. ,,Ik zou Saddam niet goed hebben ontvangen.” Hij bracht twee jaar door in diverse gevangenissen, waar de geheime diensten van Saddam Hussein de scepter zwaaiden. “Ze confronteerden me telkens met het feit dat ik Koerd was en dat ik geen lid was van de Baath-partij. Ik zou een gevaar zijn voor de veiligheid van Saddam.” Eind 1979 werd hij vrijgelaten uit de gevangenis, ter gelegenheid van de verjaardag van Saddam.

Avakthi verbleef daarna tien jaar in Iran en trouwde daar met zijn Iraanse vrouw en kreeg drie zonen. In die periode heeft hij gevochten tegen het leger van Sadam Hoessein. Na zijn weigering om in de geheime dienst te gaan werken werd hij gevangen gezet en gemarteld. Door een wonder kwam hij vrij en kon hij Iran verlaten. Er waren plannen om naar Zweden te gaan, maar de Here leidde hen na een bange en avontuurlijke tocht naar Nederland. De asielprocedure verliep vrij gemakkelijk, ze kregen snel een verblijfsvergunning omdat hun zaak duidelijk was en Avakthi is nu Nederlander.
Na een tijd in Staphorst te hebben gewoond wonen zij nu in Meppel.

Via de eigenaar van een schildersbedrijf, waar hij aanvankelijk werkte, kwam Avakthi in aanraking met een evangelist. ,,We hadden lange gesprekken. Hij zei tegen mij: de genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat kon ik niet geloven. Maar God heeft mijn ogen geopend. Opeens zag ik dat Hij me altijd heeft bewaard. Ook mijn vrouw kwam tot geloof, hoewel de satan ons sterk aanviel. Maar God heeft hem het zwijgen opgelegd. In Zijn naam zijn we machtig. Rasak Avakthi werkt nu als evangelist. Hij reist Nederland door en houdt lezingen voor diverse christelijke stichtingen en verenigingen. “Welke dat precies zijn, maakt niet uit. Het gaat erom dat mensen worden bereikt met het evangelie.” Avakthi zegt vooral te willen vertellen dat God genadig is.

Enkele uitspraken van br. Avakthi:
“Gods kinderen zijn overal, in elke kerk en gemeente. Al die kerkscheuringen komen niet van God. Hij heeft daar erg veel verdriet over. Ik ben teleurgesteld in de enorme kerkelijke verdeeldheid in Nederland. Gods kinderen moeten elkaar opzoeken en proberen een zo goed mogelijk getuigenis te geven. Daarom is het niet belangrijk naar welke kerk ik ga. Het gaat alleen maar om Hem!”

Graag tot ziens op 23 september! Reservering bij voorkeur per E-mail, zie hieronder.

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet,

Jaap van der Rhee, secretaris

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen                                                

Tel. 055-5063334                                          Bezoek onze websitepagina’s:

E-mail:                                                           Informatie:    www.confessionelevereniging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn

cka@confessionelevereniging.nl           Activiteiten:  http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland#Apeldoorn

Bankrekening:                                               NL 14 RABO 0393 2326 62 t.n.v. Confessionele Vereniging afd. Apeldoorn e.o.