Confessionele kring Apeldoorn

UITNODIGING 

voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn 

Thema: 
‘Het Leger des Heils’ 

Spreker: Luitenant-kolonel Ine Voorham,  

korpsofficier in Apeldoorn 

Over de drijfveren, geschiedenis en werkzaamheden/activiteiten van het  

Leger des Heils, landelijk en in onze regio’ 
 

Op de volgende bladzijde / achterzijde meer over lt.-kol. Voorham en haar werk. 

Datum:  D.V. woensdag 13 oktober 2021 

Plaats:  Dorpskerk Vaassen, Marktplein 7 

Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur: ontvangst. 

Er gelden gebruikelijke coronamaatregelen. Reservering vooraf is noodzakelijk:  
e-mail naarcka@confessionelebeweging.nl 

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten. 

Het is echter ook mogelijk de bijeenkomst te volgen via een livestream:  
www.hervormdvaassen.nl, onder het kopje ‘Nieuws’

Het Leger des Heils en Ine Voorham 

In 1865 richtte predikant William Booth The Salvation Army (het Leger des Heils) op. Al jong kwam hij in aanraking met de arme bevolking van Oost-Londen. Daar merkte hij dat de evangelieboodschap niet over kwam omdat ‘hongerige magen geen oor hebben voor het Evangelie’. Daarom begon hij samen met anderen de boodschap én brood bij de armen te brengen. Het Leger des Heils groeide in het begin van de twintigste eeuw uit tot een wereldwijde organisatie die anno 2021 in ruim 130 landen actief is. 

Korps Apeldoorn van het Leger des Heils is sinds mei 2012 gevestigd aan het Hofveld 21-23. Het gebouw is door het logo goed herkenbaar. Het heeft een ruime ontmoetingsruimte voor ruim zestig man en een aparte zaal voor ruim 140 man waar de samenkomsten – de kerkdiensten – worden gehouden. Hier is plek en er kan altijd een stoel bijgezet worden. Daarnaast is er ook nog de Verbinding, een laagdrempelige ontmoetingsplek. Arm, rijk jong of oud: iedereen is welkom. Op dezelfde locatie is ook de tweedehands kledingwinkel gevestigd waar het textiel voor een schappelijke prijs wordt verkocht. 

Wie wil weten wat er allemaal binnen het korps Apeldoorn gebeurt, moet bij Ine Voorham zijn. Zij werkt al geruime tijd voor het Leger des Heils en heeft er diverse functies bekleed. Hoewel ze gepensioneerd is, zet Voorham zich iedere dag met hart en ziel in voor de organisatie. “Voorganger, conciërge, pastor: ik spring overal in waar nodig is”. Op haar manier geeft zij uiting aan haar geloof. Zo verspreidt Voorham Gods woord onder meer tijdens huisbezoekjes. “Ik help op deze manier mensen met hun geloof en hun geestelijke groei”

Vanuit een diep geloof heeft Ine Voorham er plezier in om samen met mensen op te trekken. “Ik wil graag met hen zoeken wat ik voor ze kan betekenen zodat ze zich kunnen ontplooien”. 

Lt.-kol. dr. C.A. (Ine) Voorham (1946) startte haar loopbaan als medisch analist, maar besloot op enig moment om haar leven in dienst te stellen van Gods zaak binnen het Leger des Heils. Sinds 1970 is zij werkzaam als officier van het Leger des Heils. In 1997 behaalde zij de titel doctorandus in bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en promoveerde in 2006 op een onderzoek naar sociale uitsluiting onder cliënten van het Leger des Heils onder de titel ‘Er buiten staan’. “Ik vind het een voorrecht om de mogelijkheden die mij zijn gegeven te gebruiken om anderen van dienst te zijn”. Om die reden zit ze ook met hart en ziel in het bestuur van SchuldenlabNL. 

De toename van de complexiteit van de problemen waar hulpvragers mee te kampen hebben, heeft door de jaren heen meer en meer belangstelling gekregen van lt.-kolonel Ine Voorham. Het Leger des Heils houdt zich van oudsher bezig met groepen mensen, die worden getroffen door achterstelling, armoede, uitbuiting en uitsluiting. Het gaat om mensen die dreigen hun zelfstandigheid kwijt te raken. Met als gevolg uit huis gezet worden omdat schulden te hoog zijn opgelopen of de overlast te erg is. Het kan ook betekenen dat ouders niet of onvoldoende in staat zijn de opvoeding van de kinderen gestalte te geven. Soms gaat het om oudere mensen die vanwege hun leeftijd in een isolement dreigen terecht te komen. Of mensen die, om welke reden dan ook, geen deel meer nemen aan het arbeidsproces. Het betreft mensen die gelijktijdig verschillende problemen het hoofd moeten bieden, die elkaar in negatieve zin beïnvloeden. Dit heeft invloed op de mogelijkheden tot maatschappelijke ontplooiing en de kansen op optimale persoonlijke ontwikkeling en leiden tot sociale uitsluiting. 

Ine Voorham: “Geloven doen we samen maar ieder op zijn of haar eigen manier. Deze diversiteit aan mensen, meningen en werkwijzen biedt ons de mogelijkheid om meerdere groepen te bereiken. Ieder lid van korps Apeldoorn kan zijn of haar eigen persoonlijkheid en talenten inzetten voor God en het Leger des Heils. We zijn niet gebonden aan één manier van geloofsbeleving en -uiting. We spreken ouderen aan met traditionele liederen en de jongeren met moderne praisemuziek. Er is voor elk wat wils”. 

Publicaties: 

  • ‘Zolang er mensen zijn die …’ 10 jaar Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 1999 
  • ‘Sociale uitsluiting’  prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt / lt.-kolonel mevr. drs. C.A. Voorham 2000 
  • ‘Er Buiten staan’, onderzoek naar sociale uitsluiting onder cliënten van het Leger des Heils, dissertatie 2006 
  • ‘Een rijk leven! Over majoor Bosshardt, een prachtmens’ 2009 

Graag tot ziens op 13 oktober!  

Reservering bij voorkeur per e-mail, zie mailadres hieronder. 

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet, 

Jaap van der Rhee, secretaris 

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen  
Tel. 055-5063334  Bezoek onze websitepagina: 
E-mail: Website:  https://confessionelebeweging.nl/confessionele-kring-apeldoorn 
cka@confessionelebeweging.nl Bankrekening: NL 14 RABO 0393 2326 62 t.n.v. Confessionele Vereniging afd. Apeldoorn e.o.