Avondmaalscollecte zondag 29 januari, Leprazending

 De laatste zondag van januari is wereld Lepradag. De Leprazending willen leprapatiënten op weg helpen naar een gezond, hersteld en volwaardig leven. Ze zetten zich in voor onderzoek naar de bestrijding van lepra. Ze willen door hun werk heen de liefde van Jezus Christus voor mensen laten zien. Zij zijn hands-on en geven directe zorg. Het unieke van Leprazending zijn hun eigen ziekenhuizen, vakscholen en gemeenschapsprojecten. Daardoor heeft Leprazending veel eigen lepra-experts, die in direct contact staan met leprapatiënten. Professioneel, maar met liefde en aandacht aan de individuele patiënt. Ze strijden tegen lepra op een professionele manier en verliezen de individuele patiënt niet uit het oog. Zij zien om naar een groep die behoort tot de allerarmsten en meest kwetsbaren ter wereld. Mensen die soms weggestopt, verstoten en vergeten worden. Mensen die vaak niet gezien of gehoord worden. Mensen die zonder hulp van buitenaf weinig kans hebben om uit de vicieuze cirkel van lichamelijk en geestelijk lijden te ontsnappen. 

Van harte aanbevolen.