Avondmaalscollecte – Trans World Radio –

Trans World Radio De kracht van christelijke radio en andere media “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.”Rom. 10:17 Radio bereikt de ‘onbereikten’ van deze wereld Radiogolven zijn niet tegen te houden.

Ze gaan door politieke, geografische, sociale en religieuze grenzen heen. Radio komt in landen waar christenvervolging is, zoals Noord Korea en het Midden Oosten. In oorlogsgebieden en veraf gelegen gebieden. Radio is een privé medium, waar in het geheim naar geluisterd kan worden. Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met dezelfde boodschap tegen lage kosten. Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen (wereldwijd zijn er 800 miljoen analfabeten). Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen. Radioprogramma’s uitzenden is lange termijnwerk: de programma’s komen dagelijks of wekelijks terug en hebben vaak een trouw luisterpubliek, waardoor de mensen echt onderwezen en toegerust worden. Naast radio maakt TWR wereldwijd gebruik van andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers. Werkwijze TWR:Uitzendingen TWR blijven dichtbij cultuur van het land .

De programma’s van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de radiostudio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma’s dicht bij de mensen en hun cultuur staan. TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Mattheus 28:19. TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging.