Avondmaalscollecte 17 november – Hoop en Herstel in Syrië –

‘Wees wakker, versterk het overige dat dreigde te sterven!’ (Openb.3:2 NBG).

Met deze woorden begon het werk van Open Doors-oprichter Anne van der Bijl ruim zestig jaar geleden. Ook vandaag de dag is deze opdracht actueel en urgent, schrijft directeur Maarten Dees in een voorwoord over Hoop en Herstel in Syrië.

Syrië.

De kerk in dit land heeft de laatste acht jaar zware klappen doorstaan. In lijn met de roeping van de oprichter willen we alles op alles zetten om Syrië te herstellen en te herbouwen voegt hij eraan toe.

De kerk.

Hoewel veel mensen het land verlieten is de Here God aan het werk. Mensen komen naar de kerk om het evangelie te horen en hoop te ontvangen.

Hoop.

De Bron van alle hoop is Jezus Christus. In zijn naam kunnen we samen wat betekenen voor de kerk in Syrië.

Centers of Hope/centra van hoop.

Met lokale kerken en partners is Open Doors druk bezig via deze centra naast kerkelijke activiteiten ook praktische, psychologische en sociale hulp te bieden aan de lokale gemeenschap. Het doel is dat er in 2020 zestig Centers of Hope zijn.
Waarvoor kan men er terecht?

Voedselpakketten voor weduwen, gezinnen zonder kostwinner, ouderen en chronisch zieken;
Traumazorg voor zowel volwassen als kinderen om oorlogstrauma’s te verwerken;
Bijscholing voor kinderen; twee miljoen kinderen liepen door de oorlog onderwijs mis, waardoor het risico op analfabetisme groot is;
Jongerengroepen en alphacursus; Sociale activiteiten en bijbelstudiegroepen voor jongeren. Naast hulp wil men ook het evangelie horen. Daarin voorziet een basiscursus;
kinderactiviteiten; alle kinderen zijn welkom op de zondagsschool, Engelse les, sport- en spel-activiteiten;
Zorg voor ouderen; omdat veel jongeren vertrokken, missen veel ouderen de kinderen die anders voor hen zouden hebben gezorgd;
Opbouwend contact; door vrouwen- en mannengroepen en huwelijksondersteuning bouwen Syrische christenen aan hun geestelijk leven en sociale contacten.

De werkgroep heeft dit collectedoel gekozen zodat de organisatie in staat wordt gesteld mee te bouwen aan Hoop en Herstel in dit voorgoed veranderde land.