Volkskerstzang …. een traditie! (11 december)

“Die Volkskerstzang in Beekbergen, is dat onder de hand niet een beetje achterhaald?” Dat hoor je wel eens zeggen, wanneer op de één of andere manier de Volkskerstzang ter sprake komt. Ja, het is wel wat traditioneel en het is elk jaar zo ongeveer precies het zelfde. En dus zou het wel zo’n beetje achterhaald zijn, rijp voor “Aruba”. Of…. toch?

De Volkskerstzang is een traditie in Beekbergen, al bijna 50 jaar.
Echter ‘traditie’ alleen, is geen reden om er mee door te gaan.
Wie komen daar, al dan niet met hulp van vrijwilligers en het Rode Kruis? Het zijn immers die bewoners van Beekbergen, die in de verschillende tehuizen van ons dorp wonen of opgenomen zijn, die misschien wekelijks een kerkdienst meemaken in de recreatiezaal van het tehuis, dat wel, maar die zich enorm verheugen op de Volkskerstzang in de schitterende dorpskerk. Bij sommigen is het geheugen ontregeld, maar de ‘traditionele’ kerstliederen resoneren toch nog ergens. Voor anderen is ‘zelf nog zingen’ al net een brug te ver, maar de gezichten lichten op bij de overbekende kerstliederen uit de rooms-katholieke en de protestantse traditie; ze worden blij bij het horen van het orgel, de koorzang en het zingen van zoveel mensen samen. Ze worden blij van het overweldigende geluid van de muziekinstrumenten van PJB.

Het voorste stuk van de kerk wordt helemaal leeg gemaakt, plaats voor de rolstoelen. Na afloop alles weer op z’n plek. Heel wat mensen zijn in de weer voor dit uur, waar veel tehuisbewoners lang op teren. Via de huis-aan-huis-bladen, de DorpsVizier en via de kerkbladen wordt u, als dorpsbewoners, van harte uitgenodigd dit dankbare en warme, traditionele gebeuren mee inhoud te geven door de kerk binnen te lopen en mee te zingen, ook dit jaar weer.

“Comité Volkskerstzang Beekbergen”

Medewerking verlenen:

  • Ds. A. W. J. Theunisse: lezingen en kerstboodschap
  • Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
  • De heer Jaap Ouwehand: organist
  • Koperkwartet “P.J.B.” : muzikale begeleiding
  • Rode Kruis medewerkers: assistentie bewoners

Dinsdag, 11 december om 19.30 uur, Dorpskerk Beekbergen