Gebedskring

Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijngevoeligheid, zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt. Daarom dank ik mijn God zo vaak ik aan u denk (naar Filippenzen 1:3-10).

Meer dan 10 jaar komen leden van de gebedskring op woensdagavonden bij elkaar om samen te bidden voor wat binnen Christus’ Kerk gebedssteun nodig heeft. Wereldwijd, maar ook op landelijk, lokaal en individueel niveau. We bidden ook dat de gezindheid die Paulus schetst ons deel zal zijn.

We vinden het fijn dat de kring onlangs een aantal nieuwe deelnemers kreeg. In de komende tijd komen we vanaf 19.00u bij elkaar in het Hoogepad op de volgende data:
– 23 januari
– 6 en 20 februari

Weet dat u/je altijd welkom bent.

Namens de kring,
Janny Hekman-Prins
jshekman@xs4all.nl