Gebedskring

Gebedstijd juli en augustus

Bid voor alle mensen. Spreek smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen uit.
(Paulus in een brief aan Timoteüs)

De gebedskring heeft besloten ook deze zomer een pauze te houden. Dat houdt in dat door de deelnemers gedurende de zomerweken vanuit hun eigen huis wordt gebeden voor wat gebed nodig heeft. Gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan deze deelnemers en ook via mijn mailadres of telefoon.
Zo kan er toch een beroep op ons worden gedaan. Doe dat vrijmoedig.
We hopen per september weer ‘gewoon’ te kunnen bidden in de kring

jshekman@xs4all.nl of per telefoon (0313 – 450 800). Het is fijn als u vanuit uw eigen huis met ons meebidt voor wat u hierbij in gedachten komt. Met een groet in verbondenheid,

Namens de kring, Janny Hekman