Gebedskring

Gebedstijd januari

Gebed maakt het verschil. Te weten dat mensen voor je bidden is ongelooflijk bemoedigend. Dan weet je dat je niet vergeten bent (naar Andrew Brunson).
Het jaar 2019 ligt nagenoeg achter ons. We kwamen als kring om de twee weken bij elkaar om gebeden uit te spreken. Die betroffen, de wereldsituatie, het totaal van Christus’ Kerk en situaties om ons heen. We geloven en vertrouwen dat die woorden bij God zijn aangekomen en gehoord. Hij zal er zijn weg mee gaan.

In dat vertrouwen hopen we ook in 2020 present te zijn en de gemeente in Beekbergen te dienen. We komen bij elkaar in het Hoogepad.

In de komende maand hoopt de gebedskring vanaf 19.00 uur bij elkaar te komen in het Hoogepad op de volgende data:

  • 8 januari
  • 22 januari

Gebedspunten kunnen worden ingediend bij leden van de gebedskring. Ook via het volgende mailadres; jshekman@xs4all.nl.

Op die manier hopen we onze plek in het gemeentelijk geheel weer dienend in te nemen.

Weet je welkom in onze kring.

Namens de kring,
Janny Hekman-Prins
jshekman@xs4all.nl