Gebedskring

Gebedstijd oktober 

In de komende tijd hoopt de gebedskring vanaf 19.00u op de volgende data samen te komen in het Hoogepad: 

29  september 

13 en 27 oktober 

Ook u/jij bent welkom dit uur met ons mee te maken. 

U/ jij kent onze kring en de reden van samenkomen. We vinden het fijn als er vanuit de gemeente met ons wordt meegebeden in de kring of vanuit het eigen huis. 

Namens de kring,  Janny Hekman