Gebedskring

Heer, hoog als de hemel is Uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw.
In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen.   (psalm 36)

Herken je dat? Een gevoel van onveiligheid door wat zich om je heen afspeelt? Misschien niet direct in je gezin of familie maar wel in je buurt, het land of de wereld. Dat kan je belasten of onrustig maken.

De Bijbel reikt ons woorden aan die houvast geven en spreekt over de God die aanwezig is. Zijn liefde en trouw reiken over onze leefsituaties heen. Bij het bidden voor wat ons bezighoudt helpt het Gods nabijheid steeds voor ogen te houden. Zo mogen we, met gevouwen handen, schuilen bij God met wat zich voordoet aan zorgen en vreugden, in de kring van Christus’ gemeente lokaal en wereldwijd. Dat geeft onderlinge verbondenheid.

De gebedskring komt op woensdag 3 april vanaf 19.00 uur samen in Het Hoogepad. Woensdag 17 april valt in de Stille Week. Het programma daarvoor is nog in voorbereiding.

Weet je welkom in onze kring.

Namens de kring,
Janny Hekman-Prins
jshekman@xs4all.nl