Gebedskring

Heer, hoog als de hemel is Uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw.
In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen.   (psalm 36)

Herken je dat? Een gevoel van onveiligheid door wat zich om je heen afspeelt? Misschien niet direct in je gezin of familie maar wel in je buurt, het land of de wereld. Dat kan je belasten of onrustig maken.

De Bijbel reikt ons woorden aan die houvast geven en spreekt over de God die aanwezig is. Zijn liefde en trouw reiken over onze leefsituaties heen. Bij het bidden voor wat ons bezighoudt helpt het Gods nabijheid steeds voor ogen te houden. Zo mogen we, met gevouwen handen, schuilen bij God met wat zich voordoet aan zorgen en vreugden, in de kring van Christus’ gemeente lokaal en wereldwijd. Dat geeft onderlinge verbondenheid.

In de komende maand komt de gebedskring vanaf 19.00 uur bij elkaar in het Hoogepad:

29 mei
12 en 26 juni
10 juli

We hebben besloten dit keer een zomerstop in te lassen. Dat betekent dat we op 4 september a.s. de draad weer hopen op te pakken.
Gebedspunten kunt u aan mij doorgeven.
De afspraak is dat elke deelnemer van onze kring vanuit zijn eigen huisadres blijft bidden voor wat gebed nodig heeft.

Weet je welkom in onze kring.

Namens de kring,
Janny Hekman-Prins
jshekman@xs4all.nl