Het Leerhuis: Vervulling in Christus (4 december)

Op dinsdag 4 december a.s. wordt de volgende bijeenkomst van het Leerhuis gehouden. Als leidraad en voorbereiding dient de hoofdstuk 5 uit ‘12 artikelen over Israël’, het vijfde boekje in de serie ‘Geloven op goede gronden’.

Op deze avond zal dr. M. van Willigen ingaan op het onderwerp van dit hoofdstuk: ‘Vervulling in Christus’.

Enkele gedachten daaruit:
De verhouding ‘Kerk en Israël’ kent twee betekenissen: een historische en een theologische.
De historische voltrekt zich in een scheiding van wegen vanaf de eerste christengemeenten en het ontstaan van het Nieuwe Testament. De theologische opvatting gaat terug tot de wortels van beide godsdiensten. De Kerk, die van alle tijden en plaatsten is, omsluit ook het oude Testament en gaat terug tot het begin van de schepping. De Kerk is immers de gemeenschap van allen die aan Christus toebehoren, vanaf Adam, de eerste mens.
De verschijning van Jezus Christus staat in het teken van vervulling en onthulling. In de geslachtslijn en zijn leven op aarde voltrekt zich de vervulling van het Oude Testament. Jezus heeft ‘de wet’ vervuld, dat is de hele Thora, de Profeten en de Geschriften.
De komst van Jezus is ook openbaring, de onthulling van waar het in het Oude Testament steeds over is gegaan. De zegen van Abraham is er voor alle volken. Allen die geloven zijn kinderen van Abraham (Gal. 3: 7-8). Christus heeft door zijn dood de scheidsmuur afgebroken (Ef. 2:11-22). Het Nieuwe Testament is de onmisbare leessleutel bij het Oude Testament. De Kerk mag vasthouden aan die onthulling, die door de komst van Christus aan het licht gekomen is.

De bijeenkomst van 4 december vindt plaats in de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw 8, Apeldoorn, aanvang 20.00 uur.
Vooraf en in de pauze is er koffie/thee. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan het eind een collecte gehouden (richtprijs € 2,- p.p.).

Ook op deze avond is iedereen weer van harte welkom, ook als u voor het eerst ‘aanschuift’.