Uitgangscollecte zondag 7 april – een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda –

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda, zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye), waar totaal zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema’s.