Uitgangscollecte zondag 25 november : GZB Deelgenoten: Thomas en Cobi Roest

In Thailand wonen vier keer zoveel mensen als in Nederland. Maar van elke honderd inwoners kent slechts één iemand Jezus. Veel mensen hebben het evangelie dus nog nooit gehoord of kennen geen christen in hun omgeving. Thomas en Cobi hebben het verlangen om Jezus te delen met èlke Thai die Zijn liefde nog niet kent. Kerkplanting, nieuwe gemeenten stichting is daarom in Thailand nog zeer actueel.
Als Jezus in je hart woont, wil je Hem delen. Dat is niet alleen een opdracht aan Thomas en Cobi. De opdracht om zendingswerkers uit te zenden is aan elke gemeente gegeven. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20: 21).
Thomas en Cobi Roest-Oskam hebben sinds september 2016 gestudeerd aan de bijbelschool All Nations in Engeland om zich voor te bereiden op hun uitzending naar Thailand. Ze hebben hun studie in de zomer van 2018 afgerond. Ze worden, na een korte opleiding bij de GZB, vanuit de Sionsgemeente in Veenendaal begin 2019 uitgezonden. De GZB en OMF (Overseas Misionary Fellowship) werken samen om deze uitzending mogelijk te maken.
Als u de nieuwsbrieven wil ontvangen of een bericht wilt ontvangen als Thomas en Cobi een blog/vlog plaatsen, kunt u zich aan kunnen melden op www.gzb.nl/thomasencobi.