Uitgangscollecte woensdag 13 maart, Biddag , Stichting Heifer, Veeteelt Zimbabwe

Zimbabwe is van graanschuur verworden tot één van de armste landen van Afrika. Jarenlang slecht bestuur hebben het land volledig in laten storten. De politieke vrijheden zijn zeer beperkt. In Zimbabwe is de situatie van het overgrote merendeel van de bevolking dan ook slecht te noemen. Dit project vindt plaats in vier districten in de Midlands provincie. De voedselproductie is hier erg laag en er zijn weinig andere inkomensmogelijkheden. Oorzaken voor de lage voedselproductie zijn o.a. de onvruchtbare bodems, gebrek aan trekkracht en onvoldoende voorlichtingscapaciteit. Daarnaast is HIV-Aids een groot probleem in heel Zimbabwe, maar de besmettingsgraad is in de Midlands Provincie het hoogst.

Het project heeft als doel het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van 5.520 plattelandsgezinnen (ongeveer 33.120 mensen). Vanuit een multi-sector benadering worden de families ondersteund voor een aanzienlijke verbetering in hun levensomstandigheden. Hiervoor ontvangen zij vee waarmee zij hun voeding kunnen verbeteren d.m.v. vlees (kippen, geiten), melk (geiten en koeien). Daarnaast kunnen ze door het gebruik van mest en gewasresiduen hun groente- en fruitproductie vergroten. Als het inkomen van de gezinnen toeneemt kunnen zij door het jaar heen de kosten voor hun basisbenodigdheden betalen en over het algemeen hun weerbaarheid ten opzichte van externe invloeden verbeteren.