Avondmaalscollecte Jaffaproject (27 januari)

In 1982 werd het Jaffa Instituut opgericht door Ze’ev (Zonik) Shacham, z.l., een voormalig kolonel uit het Israëlische leger en dr. David Portowicz, gepromoveerd aan de Brandis University New York in sociologie. Dr. David Portowicz is nog steeds het boegbeeld van het instituut dat is uitgegroeid van hulp aan 43 kinderen tot nu – op jaarbasis – meer dan 4000.
Het Jaffa Instituut biedt hulp in velerlei vorm aan kansarme jeugd. Zo krijgen zij perspectief op een betere toekomst en kansen om constructieve burgers te worden in de samenleving.

Enkele van de meer dan 30 hulp- en leerprogramma’s:
– dagopvang voor kleuters
– leerprogramma’s voor jongens en meisjes
– hulp bij het huiswerk maken
– onderwijs in de Joodse traditie
– organisatie van zomerkampen
– hulp aan ouders met opvoedingsproblemen
– verschaffen van warme maaltijden
– tandheelkundige verzorging
– extra professionele hulp aan kinderen met spraak-, leer- en bewegingsstoornissen
– een speciaal drugspreventieprogramma, zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch, leert kinderen vanaf 10 jaar om nee te zeggen tegen drugs.

Alle programma’s zijn er uiteindelijk op gericht om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij drop-outs worden in de samenleving.

Gemeenschapszin

De inwoners van Jaffa en zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden als ook verschillen vanwege land van afkomst.
Het Jaffa Instituut heeft onder de noemer “community cohesion” een aantal programma’s om ondanks deze verschillen te komen tot een samenleving met onderling, wederzijds respect.
Één van die programma’s is “betere bruggen bouwen”.
Tijdens dit naschools programma krijgen de kinderen uit deze variëteit van afkomst gezamenlijk hulp bij het huiswerk maken, maken ze samen muziek en leren ze over elkaars cultuur.
Hier snijdt het mes van twee kanten: ze krijgen hulp en leren door kennis te nemen van elkaars cultuur, dat je ook vreedzaam naast elkaar kunt leven.
Meer informatie op http://www.jaffaproject.nl