40-dagen, lunch Lieren

De zondag in de 40-dagentijd mag je vieren !

We besteedden vorige jaren als gezamenlijke ZWO-werkgroep altijd aandacht aan het vasten in de 40-dagentijd, beginnend met een sobere maaltijd. We vasten in de 40dagentijd alle doordeweekse dagen, maar op de zondag mag er gevierd worden.

Op 10 maart organiseren we dit jaar een kopje koffie/thee en een lunch na afloop van de dienst in de kerk in Lieren, dit om de zondag te vieren! Met de bedoeling om iedereen iets te laten doen en iedereen iets voor niets te laten meebrengen voor de lunch om samen te eten en te delen.

Ook worden de kerkgangers uit Beekbergen uitgenodigd hier aan deel te nemen om zo samen met de kerkgangers uit Lieren deze 1e zondag van de 40-dagentijd te vieren. Wel wordt een bijdrage gevraagd aan iedereen die komt van € 5,– om het project te ondersteunen.