College van Kerkrentmeesters 

Kerkbalans 2022 

Inmiddels nadert het kalenderjaar 2022 alweer zijn einde. Wellicht voor u ook een moment op de administratie even op orde te brengen. Mocht u uw toegezegde bijdrage nog niet hebben gedaan, dan hopen we die tegemoet te mogen zien. We kunnen het administratieve jaar dan ook weer tijdig afsluiten. Bij voorbaat dank daarvoor. 

Kerkbalans 2023 

Op het Kerkelijk Bureau is men, naast de reguliere werkzaamheden, alweer gestart met de eerste voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2023. De actie zal qua organisatie op dezelfde wijze als in 2022 plaatsvinden.  

Begroting 2023 

Na een positieve reactie op de Gemeente-avond is de begroting 2023 ingediend bij de PKN. Inmiddels is ook een positief bericht ontvangen van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland waarbij er men aangaf thans geen aanleiding te zien om in overleg te treden met het College. 

Solvabiliteitsverklaring 

Zoals op de Gemeenteavond aangekondigd zal het College het proces rondom de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring opstarten. Een korte toelichting daarop.  

Als een gemeente vacant raakt, staat de kerkenraad voor een grote taak: een nieuwe voorganger zoeken die de gemeente op een goede manier kan leiden. Voordat die zoektocht begint moeten er een aantal financiële zaken geregeld zijn, zoals een solvabiliteitsverklaring. Daarbij is er vanaf 1 april 2022 een nieuwe richtlijn van kracht. 

Financiële verplichtingen 

Om een nieuwe predikant te kunnen beroepen is toestemming nodig van het breed moderamen van de classicale vergadering. Bij deze aanvraag moet onder andere een verklaring worden meegestuurd van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB), waarin staat dat de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor de beroepingsprocedure van start kan gaan, moet deze zogenaamde ‘solvabiliteitsverklaring’ door de kerkenraad worden aangevraagd bij het CCBB. 

In de nieuwe richtlijn die vanaf 1 april 2022 van toepassing is, wordt aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring door het CCBB beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld: 

  • waarom en wanneer een dergelijke verklaring noodzakelijk is 
  • welke informatie benodigd is 
  • waarop wordt getoetst door het CCBB 
  • hoe het proces van aanvraag tot afgifte verloopt. 

 

Meerjarenraming 

De procedure bij het CCBB start zodra de aanvraag van de gemeente binnen is. De aanvraag kan pas beoordeeld worden nadat alle noodzakelijke documenten zijn ontvangen. Het belangrijkste onderdeel daarbij is de meerjarenraming die op een uniforme wijze ingediend moet worden.  

Aanvraagcriteria 

Bij de beoordeling van een solvabiliteitsaanvraag worden door het CCBB de volgende criteria gehanteerd:  

  • Kan de gemeente volgens de meerjarenraming de aangevraagde formatie gedurende een periode van 8 jaar betalen? Hierbij kan ook het vermogen worden ingezet. Ook na die 8 jaar moet er zicht zijn op het kunnen doorbetalen van de predikant voor ten minste 3 jaar, zonder dat de gemeente in financiële problemen komt. 
  • De toelichting op en de onderbouwing van de meerjarenraming in relatie tot het beleidsplan van de gemeente moeten voldoende vertrouwen geven op realisatie van deze meerjarenraming. Het CCBB beoordeelt dit aan de hand van de kennis die het heeft van de gemeente en/of door middel van één of meer gesprekken met de gemeente. 

De af te geven solvabiliteitsverklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Verlenging met nog een jaar behoort tot de mogelijkheden.  

College van Kerkrentmeesters 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s