Focus

Zondag 5 december j.l. was de laatste focusdienst van blok 6. Het thema van deze dienst was ‘Zorg voor de schepping als zending’. In het focusboekje op pagina 139 staat als afsluiting van dit hoofdstuk een gebed. Graag deel ik deze met u/jou. 

Almachtige God, 

Toen U ons macht gaf over de aarde, maakte U ons tot medewerkers in uw schepping. 

Geef ons de wijsheid en eerbied om de hulpbronnen van de natuur zo te gebruiken dat niemand onder ons misbruik ervan zal lijden, en dat toekomstige generaties U nog steeds kunnen prijzen voor uw gulle gaven. 

Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

Vervolg focus traject in 2022 

Met deze laatste focusdienst hebben we het focustraject zoals aangereikt door de IZB doorlopen. Dit wil echter niet zeggen dat we het traject als gemeente ook afronden. Nee, het focustraject zal een vervolg krijgen. Omdat we de afgelopen 2 jaar tijdens het hele traject te maken hebben gehad met corona en beperkte mogelijkheden tot ontmoeting, kan het best zijn dat u/jij de draad (halverwege) een beetje bent kwijt geraakt. Voor een opfrissing hebben we besloten in het eerste half jaar van 2022 de grote lijnen van het focustraject nog eens te herhalen. Dit gaan we als volgt doen. We zullen van januari tot juni 6 focusdiensten hebben, waarin in elke dienst een thema uit een blok aan de orde komt. Voor het aandragen van de thema’s hebben we de kringen uit onze gemeente benaderd. We hebben ze de vraag voorgelegd bij welke thema zij (nog eens) stil zouden willen staan of verdieping op zouden willen hebben. De definitieve invulling hiervan volgt later.  

Focusdiensten in 2022 (tot aan de zomerperiode) 

In het komende half jaar staan de volgende focusdiensten gepland: 

16 januari 2022 (thema uit blok 1) 

6 februari 2022 (thema uit blok 2) 

13 maart 2022 (thema uit blok 3) 

1 mei 2022 (thema uit blok 4) 

15 mei 2022 (thema uit blok 5) 

5 juni 2022 (thema uit blok 6) 

We nodigen u/jou van harte uit om de komende periode (weer) aan te sluiten bij het focustraject.  

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst namens het focusteam,  

Linda Buitenhuis  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s