Focus

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!

Om ons te helpen bij dit verlangen van de Here Jezus zijn we het focustraject gaan volgen. In vijf diensten is een aantal kernthema’s van focus besproken: de ontmoeting met Jezus, dankbaarheid, onze eerste liefde, verlangen en verwachting. Steeds gefocust op de Here Jezus. Zo hebben we als gemeente in deze eerste maanden kennis gemaakt met Focus. De meeste kringen zijn mee gaan doen. Mooie nabesprekingen bij de diensten van oktober en december, waar steeds meer gemeenteleden – jong en oud! – aan meedoen. Al met al mogen we dankbaar terugkijken op een goede start. In deze bijdrage geef ik een terugblik op enkele mooie momenten en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

Toerustingsavond kringen

Dankbaar kijken we terug op de toerustingsavond voor kringen, eind november. Het jeugdhonk raakte steeds voller, de kring om de tafel werd steeds wijder en uiteindelijk had iedereen een plaatsje gevonden. Ervaringen werden gedeeld, knelpunten besproken en de uitleg over het gebruik van Focus maakte dat aan het einde van de avond iedereen met een positief gevoel naar huis ging. Enkele reacties van deze avond:

  • De gespreksvragen van Focus zijn directer. Ze gaan naar je hart. Niet ingewikkeld, maar concreet. Wat een mooie gesprekken geeft dat. Gouden momenten!
  • We voelden ons wat overvallen door Focus. De Focusdiensten volgden elkaar sneller op dan onze kringavonden. Een goed gesprek bracht ons verder. We hebben besloten af en toe een gespreksthema voor jezelf thuis te behandelen. Dan blijven we met de kring zoveel mogelijk in de pas met het thema van de dichtstbijzijnde Focusdienst.
  • Wat een mooie avond! Wat een goede achtergrondinformatie op de website. En wat indrukwekkend om te ontdekken hoe Focus de hele gemeente tegelijk in gesprek wil brengen over dezelfde thema’s, gefocust op de Here Jezus!

Toerustingsavond leiding kindernevendienst

Voor de leiding van de kindernevendienst was er ook een toerustingsavond. Vanaf januari is er namelijk ook materiaal voor de kinderen van de kindernevendienst. Op het moment dat in de kerk een Focusdienst plaatsvindt, zullen de kinderen op hun eigen niveau met hetzelfde thema aan de slag gaan. Kinderen die regelmatig komen, krijgen hiervoor een eigen werkboekje. Andere kinderen mogen in een gastenboekje werken. Linda Buitenhuis zal als leidster van de kindernevendienst met het Focusteam mee gaan doen. Zo zijn er korte lijnen en kunnen we elkaar zo goed mogelijk van dienst zijn.

Catechisatie

Op de catechisaties zullen de jongeren vanaf januari ook met een eigen Focusboekje gaan werken. Opnieuw geldt: het gaat over dezelfde thema’s als in de Focusdiensten, op de gesprekskringen en bij de kindernevendienst. Zo ontstaan dus gemeentebreed gesprekken over de Here Jezus en hoe Hij bij ons is en ons in dienst wil nemen. Dat geeft ook mogelijkheden om na de maaltijd er nog eens samen over door te praten. Ik moet er nog wel aan wennen. Dat is logisch. Regelmatig valt het woord ‘focus’. En je denkt: waar gaat dit nu precies over?

Ik hoop dat het je gaandeweg al iets duidelijker is geworden. Het focustraject is een weg van toerusting om ons te helpen als een lichtje van de Here Jezus te schijnen, in woorden en daden.

Focus helpt door ons gemeentebreed te laten bezinnen op hoe de Here Jezus bij ons is en hoe Hij ons in dienst wil nemen. We worden af en toe ook heel concreet uitgedaagd om dat, ieder op zijn/haar eigen manier, in praktijk te brengen.

Alle gespreksthema’s komen aan de orde in de Focusdiensten. En ze worden dus ook besproken op de kindernevendienst, de catechisatie, de kringen en door velen thuis meegedaan.

Het gebed is dat God dit gemeentebrede gesprek over Zijn Zoon wil gebruiken om Zelf met Zijn Geest krachtiger in ons te wonen en te werken. Zout en licht. Tot Zijn eer!

Waar zijn we nu in het traject?

Aan het begin. Van september tot nu waren 5 inleidende gespreksthema’s. Om met elkaar aan Focus te wennen. Deze thema’s waren gebundeld in een zogenaamd ‘blok 0’. Inleiding en kennismaking.

Van januari tot Pasen begint het traject pas echt, met de 5 gespreksthema’s van blok 1, met als centrale titel: Jezus ontmoeten.

Van Pasen tot Pinksteren gaan we verder met de 3 gespreksthema’s van blok 2, met als centrale titel: Jezus dichtbij.

Van september tot Kerst hopen we de 5 gespreksthema’s van blok 3 te bespreken, met als centrale titel: Jezus in jouw wereld.

Daarna volgt DV nog een nieuw kalenderjaar met de gespreksthema’s van de blokken 4, 5 en 6.

Data focusdiensten voorjaar

De data van de Focusdiensten van het voorjaar zijn al bekend. Handig om alvast op de kalender te zetten! Ook fijn voor de kringen om hun planning op af te stemmen. De meeste diensten zijn ’s ochtends. Een enkele ’s avonds. De nummers geven het gespreksthema aan.
Blok 1: (1) 12 jan; (2) 26 jan; (3) 23 feb; (4) 22 maa; (5) 10 apr, avond!
Blok 2: (1) 19 apr, avond!; (2) 10 mei; (3) 31 mei.

Nieuw Focusboekje blok 1-3

Veel gemeenteleden hebben het Focusboekje met de 5 gespreksthema’s van blok 0 aangeschaft en meegelezen. Heel fijn! Rond de 90 boekjes zijn in de gemeente verspreid geraakt!
Met ingang van januari zijn we aan het nieuwe Focusboekje toe. De gespreksthema’s van de blokken 1-3 zijn gebundeld in één handzaam boekje, zodat we niet elke 2-3 maanden opnieuw een heel ‘boekjesgedoe’ hebben. Het nieuwe boekje is dus voor het hele kalenderjaar 2020.

Om het boekje breed te verspreiden in de gemeente, zal het op 12 januari, na afloop van de Focusdienst uitgedeeld worden bij de uitgangen van de kerk. Eén per gezin. In het boekje vind je een brief met informatie over het waarom en op welke manieren je actief betrokken kunt zijn. En met een vriendelijk verzoek – indien mogelijk – de kostprijs van het boekje (10 euro) over te maken naar de kerk.

Kun je deze dienst niet komen, bijvoorbeeld als kerkradioluisteraar of kerk-TV-kijker, of om welke reden dan ook, dan kan je een boekje vragen aan Karin Haijes (ak.haijes@gmail.com; 055-5216746).

Gezinsmomenten

Vanaf januari is er ook een boekje voor gezinsmomenten, rondom – opnieuw – dezélfde gespreksthema’s van Focus. Het biedt elke keer een lied of gebed, een stukje uit de Bijbel en een eenvoudige vraag of opdracht. Leuk om in het gezin met de kinderen te doen. Het boekje zal verspreid worden via de geloofsopvoedingskringen. Wie daar niet op zit en toch graag het boekje wil ontvangen, kan het bij Karin krijgen.

Focus informatie

Er wordt intussen ook gewerkt aan een herkenbaar informatiepunt voor Focus achterin het kerkgebouw, op de dekenkist. Daar kun je dan rustig bij het aan- of uitdoen van de jas even bladeren in de boekjes, indien gewenst een focusboekje kopen, een vraag of idee achterlaten, intekenen voor de Focusnieuwsbrief en al zulk soort dingen.

Meedoen aan een gesprekskring?

Je raakt het meest bij Focus betrokken als je meedoet met een gesprekskring. Bovendien is er op zo’n kring een fijne betrokkenheid op elkaars wel en wee. Misschien heb je nog nooit met een gesprekskring meegedaan en aarzel je. Je mag gerust een keer vrijblijvend op een kringavond komen kijken. Of misschien eerst maar eens meedoen voor de beperkte tijd van het Focustraject? Heb je vragen of zoek je een geschikte kring, spreek dan gerust Anne-Marie van der Grift eens aan rond een kerkdienst of bel/mail haar (jpmvandergrift @kpnplanet.nl; 055-3013122). Zij kan je helpen bij het vinden van een voor jou geschikte kring.

Tenslotte

We bidden om een gezegend vervolg van het traject. Niet om Focus op zich natuurlijk. Maar dat we des te meer in lijn met het verlangen van de Here Jezus een lichtje tot Zijn eer zullen zijn. Jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn!

Namens het Focusteam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s